מיכל כיבוי בגז

תיאור מוצר:

מיכל כיבוי בגז

מק”טים : 556001/2/3/4/5/8//9/10/18/10/11/12+555799

מק”ט:556001 – מיכל 1.5 קילו, 200, FM כולל הפעלה חשמלית, סלנואיד הפעלה ידנית, שעון לחץ, מתלה, נחיר

מק”ט:556002 – מיכל 1.5 קילו, 200, FM כולל הפעלה חשמלית, סלנואיד הפעלה ידנית, שעון לחץ, מתלה, מקסימום 2 נחירים

מק”ט:556003 – מיכל 3 קילו, 200, FM כולל הפעלה חשמלית, סלנואיד הפעלה ידנית, שעון לחץ, מתלה, נחיר

מק”ט:556004 – מיכל 3 קילו, 200, FM כולל הפעלה חשמלית, סלנואיד הפעלה ידנית, שעון לחץ, מתלה, מקסימום 2 נחירים

מק”ט:556005 – מיכל 5 קילו, 200, FM כולל הפעלה חשמלית, סלנואיד הפעלה ידנית, שעון לחץ, מתלה, נחיר

מק”ט:556006 – מיכל 5 קילו, 200, FM כולל הפעלה חשמלית, סלנואיד הפעלה ידנית, שעון לחץ, מתלה, מקסימום 2 נחירים

מק”ט:556009 –  מיכל 8 ליטר  7 קילו, 200, FM כולל הפעלה חשמלית, סלנואיד הפעלה ידנית, שעון לחץ, מתלה, נחיר

מק”ט:556010 – מיכל 8 ליטר  7 קילו, 200, FM כולל הפעלה חשמלית, סלנואיד הפעלה ידנית, שעון לחץ, מתלה, 2 נחירים

מק”ט:556011 – נחיר פיזור נוסף

מק”ט:556012 –  מד לחץ חשמלי

מק”ט: 555799 – פתיל גילוי והפעלה תרמי 1 ליטר