שלב 3 – בחר את מספר הלחצנים

תיאור מוצר:

לחצן 1 –

מק”ט סינאל-7401072-VDS

7401070-מק”ט סינאל-N+4

2 לחצנים –

מק”ט סינאל-7401065-VDS

מק”ט סינאל-7401063-N+4

4 לחצנים

מק”ט סינאל-7401064-VDS

מק”ט סינאל-7401062-N+4

2 לחצנים

מק”ט סינאל-7401073-VDS

מק”ט סינאל-7401071-N+4

4 לחצנים

מק”ט סינאל-7401069-VDS

מק”ט סינאל-7401067-N+4

8 לחצנים

מק”ט סינאל-7401064-VDS

מק”ט סינאל-7401062-N+4