שלב 1- מודול מגבר

תיאור מוצר:

בשלב הראשון יש לבחור את סוג המגבר:

מגבר + וידאו ( W )

VDS / N+4

מק”ט סינאל-7401078- VDS

מק”ט סינאל-7401076- N+4

מגבר + אודיו( W )

מק”ט סינאל-7401077-VDS

מק”ט סינאל -7401074-N+4

 

 

7401078_מפרט-טכני.pdf 7401077_מפרט-טכני.pdf