מחבר עבור כלל המוניטורים

תיאור מוצר:

מחבר עבור כלל המוניטורים

מידות: 11X2.2X13.9

מק”ט סינאל: 7407914

דגם יצרן: 95411

7407914-95411-מפרט-טכני.pdf 7407914-95411-מפרט-טכני-1.pdf