Analog & Hybrid

כיפה 2 מגה פיקסל, עדשה קבועה

די וי אר סמסונג ל-   16 ערוצים

DVR ל – 8 ערוצים

DVR ל – 4 ערוצים

כיפה 2 מגה פיקסל עדשה משתנה

צור קשר

באחת מן הדרכים

הבאות:

תמיכה טכנית

אודות

אנטקו לשעבר-חטיבת הביטחון מקבוצת סינאל 
משה אביב 6, אור יהודה
טלפון: 03-7354000
פקס: 03-6346366
info@anteco.co.il

לפגישת ייעוץ