מודול לחצנים VDS / 4+N

תיאור מוצר:

מודול לחצנים VDS 

מק”ט דגם תאור מוצר
7401072 7375 סקיי ליין מודול לחצן 1
7401065 7368 סקיי ליין מודול 2 לחצנים . ( לחצן מעל לחצן )
7401073 7376 סקיי ליין מודול 2 לחצנים . ( לחצן ליד לחצן )
7401064 7367 סקיי ליין מודול 4 לחצנים . ( לחצן מעל לחצן )
7401069 7372 סקיי ליין מודול 4 לחצנים . ( לחצן ליד לחצן )
7401068 7371 סקיי ליין מודול 8 לחצנים . ( לחצן מעל לחצן )

מודול לחצנים 4+N  

מק”ט דגם תאור מוצר
7401070 7373 סקיי ליין מודול לחצן 1
7401063 7366 סקיי ליין מודול 2 לחצנים . ( לחצן מעל לחצן )
7401071 7374 סקיי ליין מודול 2 לחצנים  ( לחצן ליד לחצן )
7401067 7370 סקיי ליין מודול 4 לחצנים . ( לחצן מעל לחצן )
7401062 7365 סקיי ליין מודול 4 לחצנים  ( לחצן ליד לחצן )
7401066 7369 סקיי ליין מודול 8 לחצנים  ( לחצן מעל לחצן )